Sermaye piyasaları aracılığı ile fon sağlayan veya doğrudan hisse senetleri borsalarda işlem gören ya da bu hedefte olan şirketlerin, finansal hedef kitleleriyle ilişkilerini konu alan özel bir halkla ilişkiler alanıdır. Şirketlerin finansal çevreleriyle kurdukları iletişim; basın ve finansal aktörlerle ilişkiler üzerinden yürütülür. Finansal paydaşlara işletmeleri değerlendirmede kullanılabilecek nitelikli bilginin ulaştırılması, yatırımcı ilişkileri ve finansal iletişimin temelini oluşturur.

Bilgi ve deneyime sahip güçlü bir kadro ile şirketlere etkin finansal iletişim danışmanlığı sunan Effect, sermaye piyasalarında fon sağlayan, halka açık veya halka açılma sürecinde olan şirketlerin mesajlarının oluşturulması ve bu mesajların yatırımcıya, hissedarlara ve medyaya tutarlı ve doğru bir biçimde iletilmesini sağlar.

Effect deneyimi ve bilgi birikimi ile yatırımcı ilişkilerinin iyi yönetilmesi; analistleri etkileme, finansal çevrelerle ilişkileri geliştirme ve dolayısıyla şirketin hisse senetlerinin değerlenmesi, ticaret hacminin artmasına ciddi katkı sağlamayı hedefliyor. Bu anlamda Effect, bir şirketin sadece mevcut ya da potansiyel yatırımcılarıyla değil tüm finansal paydaşlarla arasında ilişkiler kurması, bu ilişkileri geliştirilmesi için şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesiyle sürekli, planlı ve sürdürülebilir bir iletişim stratejisinin oluşturulmasında etkin rol üstlenmektedir.