EVIDENCE – BASED COMMUNICATIONS

Effect İletişim Grubu

1995 yılında kurulan, 2012 yılında dünyanın en büyük bağımsız halkla ilişkiler şirketi Burson Marsteller Public Relations WorldWide’ın Türkiye temsilciliğini yürüten Effect İletişim Grubu, sahip olduğu uzmanlık ve deneyimi müşterilerinin hizmetine sunarak; kurum ve markalarla, tüm ve dış paydaşları arasında var olan çok boyutlu ilişkileri, karşılıklı angajman, fayda paylaşımı ve etkileşim odağında sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak hizmetler üretir.

Effect İletişim Grubu, müşterilerine paydaşlarıyla güçlü ilişkiler kurmalarını sağlayacak; paydaşların tutum ve davranışlarını etkileyecek stratejik iletişim hizmetleri vermek amacıyla 1995 yılında kurulmuştur.
Çok yönlü uzmanlığını, müşterilerinin, tüm hedef kitlelerine yönelik güçlü iletişim stratejileri ile, kurumsal itibarlarını yaratma ve/veya sürdürmelerini sağlamak için kullanmak vizyonu ile kurulan Effect İletişim grubu, bu doğrultuda iletişim alanına yön veren sosyal ve teknolojik gelişmelerde her zaman öncü bir rol üstlenmiştir.

Dijital iletişim ve mutimedya uygulamalarının, Türkiye’deki öncü uygulayıcılarından olan Effect, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim konusunda da Türkiye’nin ilk şirketini, Effect İletişim grubu bünyesinde hizmet veren Karakaş İletişim’i hayata geçirmiştir.

Rekabetin yoğun olduğu bir dünyada, bireylerin tutum ve davranışları etkileyip, yönlendirecek ve uzun soluklu ilişkiler kurmalarını sağlayacak stratejik iletişim danışmanlığı ve hizmetleri sunmak misyonu doğrultusunda kendini ve hizmet gücünü sürekli geliştiren Effect, bugün bünyesinde yer alan hizmet birimleri ile Kurumsal ve Marka iletişimi alanında en geniş hizmet yelpazesine sahip bulunmaktadır.
Effect, sahip olduğu uluslararası entelektüel birikim ve dinamik kurum kültürüyle, müşteri odaklı ve entegre hizmet yaklaşımı çerçevesinde, kurumlar ve markalar için hizmet üretmektedir. 2012 yılında dünyanın en büyük bağımsız halkla ilişkiler şirketi Burson Marsteller Public Relations WorldWide’ın Türkiye temsilciliğini üstlenen şirketimiz, evrensel standartlarda gerçekleştirdiği hizmetlerini uluslararası arenada da sürdürmektedir.

İletişimde Değişim Çağı

Sosyal iletişim ağlarının kişileri ve görüşleri topluma mal ettiği bu küresel değişim çağı, kurumlar için ürün ve hizmet kalitesi kadar, iş etiği, toplum ve çevre konularında sorumluluk bilinci gibi alanlarda da ön plana çıkabilmek zorunluluğu anlamına gelmektedir. Bu bağlam içerisinde de iletişim, kurumlar açısından, iç ve dış paydaşlarla simetrik etkileşim ve paylaşıma dayalı bir sosyal bağlantı ve katılım sürecine dönüşmektedir.

Effect İletişim Grubu, kurumların ve markaların, bu karmaşık ilişkiler yumağını, tüm paydaşların angajmanını sağlayarak, fayda paylaşımı ve etkileşim odağında sürdürülebilir bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak hizmetler üretmektedir.

Bu hizmetler, stratejik iletişim planlaması, sosyal ağlar yönetimi, geleneksel ve dijital medya ilişkileri, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık programları, etkinlik yönetimi, gündem yönetimi ve kriz iletişimi alanlarında odaklanmaktadır.

ICCO (International Communications Consultancy Organization) ve İDA (İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği) üyesi olan Effect, iletişimi bir etkileşim ve katılım süreci haline getiren tekno-sosyal dinamiklerin tanımladığı yenilikçi iş yapış şekillerini benimsemektedir. Effect, çalışanları, müşterileri, iş ortakları, sektör ve toplum için sürdürülebilir değerler yaratmak, bunun için de en yüksek hizmet standartlarının belirleyicisi olmak hedefleri doğrultusunda aktif çalışmalar yürütmektedir.

Paydaşlararası Sosyal Angajman Yönetimi

Teknolojideki gelişmelerle ivme kazanan bu toplumsal dönüşüm süreci, kurumlar, markalar, bireyler ve topluluklar arasındaki ilişkileri, sürekli etkileşim ve karşılıklı bağımlılık temelinde yeniden şekillendiriyor.

Günümüzde bilgiler, haberler, bireysel deneyimler, görüşler ve yorumlar da benzersiz bir hızla yaygınlaşabiliyor. İş dünyasından beklentiler, ortaya konulan işin, ürünün ya da hizmetin niteliklerinin çok ötesinde belirginleşiyor. Tüketiciler, ürün ve hizmetlerini kullandıkları şirketlerin, toplumun ve dünyanın geleceği için nasıl adımlar attıklarını görmeyi talep ediyorlar. Çalışanlar, liderleriyle daha şeffaf ve daha katılımlı bir ilişki kurmak istiyorlar.


Tüm bu gelişmelerin iletişim sahnesine etkisi ise, “hedef kitle” tanımının yerini “paydaş topluluklarının” almasıyla kendini gösteriyor. Kurumların, kuruluşların ve markaların, tercih edilebilir olabilmek için öncelikle bireylerin, toplulukların ve toplumların güvenini kazanmaları gerekiyor. Bu güvenin oluşması da, sosyal paydaşlarla iletişimi, karşılıklı bir katılım ve paylaşım platformunda, çok yönlü ve katmanlı bir diyalog olarak kurgulayabilmekle mümkün oluyor.

Biz, bunu “paydaşlararası sosyal angajman yönetimi” olarak tanımlıyoruz.

Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin, paydaşlarıyla güçlü bir temel üzerinde, sağlam ve sürdürülebilir ilişkiler kurmalarına yardımcı oluyoruz. Bu güçlü temelleri simetrik diyalog, insan yaşamına hissedilir katkı, güvenilir bilgi paylaşımı ve ayrıştırıcı deneyimler üzerine inşa ediyoruz.

İletişim çalışmalarının medya ilişkilerinden fazlasını gerektirdiğini biliyoruz. Effect’i sektöründeki diğer kurumlardan farklı bir kulvara yerleştiren düşünme ve planlama reflekslerimiz de burada devreye giriyor. Konu ve gündem yönetiminde, süreklilik ve istikrar desteği almak için Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirlikleri geliştiriyoruz. Günümüzün bulut iletişim yapısında, en etkili sözcüler olan sokaktaki adam, aile üyeleri, arkadaşlar, çalışanlar ve iş ortaklarını sürecin birer parçası haline getiriyor, markaların temelini tabana yayıyoruz. Sosyal medyada ses ve söz sahibi olabilmek için, özel stratejiler geliştiriyoruz. İş dünyasında sürdürülebilirliğin en büyük unsurlarından biri olan Kurumsal İtibar’ın korunması için, müşterilerimizin risklerini daha kolay yönetebilmeleri için kriz yönetimi ve iletişimi planları hazırlıyoruz. Paydaşlarla olan ilişkilerin derinliğini ve etki düzeyini sürekli olarak ölçümlüyoruz.