İnsanların, kurumların, markaların en değerli varlığı itibardır. Bir toplumda itibar kazananlar o toplumu yönlendirme, daha çok iş kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme fırsatları yakalar. Kurumun ne olduğuna ilişkin tüm paydaşlara önemli bilgiler veren itibar, rakipler tarafından kolayca taklit edilememesi nedeniyle de avantajlar sağlıyor. Bu anlamda dün olduğu gibi bugün de kurumların yönetmesi gereken en asli işlerinin başında itibar geliyor. Tabii kaplumbağa hızıyla kazanılabilen itibarın, jet hızıyla kaybedilebildiği unutulmamalı.

Effect, stratejik bir bakış açısı, çok katmanlı ve çok boyutlu bir yaklaşımla kurumsal iletişim danışmanlığı hizmeti sunuyor. Effect olarak, itibar yönetimi çalışmalarımızı bu bilinçle yürütürüz. Metodolojimizin ilk adımını; hizmet verdiğimiz kurum ve markaların, çalışanları, iş ortakları, müşterileri, tedarikçileri, yatırımcıları, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar, yasama organları, STK’lar, medya, toplumsal fikir önderleri, kısaca tüm paydaşlarla ilişkilerini düzenleyecek, güçlendirecek yol haritaları oluşturuyor.