Kurumsal itibar; bir kurumun tüm çalışmalarının sonucu olarak oluşuyor. Bu bağlamda kurumsal itibar oluşturan bileşenlerin en önemlilerinden biri olan kurumsal sosyal sorumluluk; kurumsal itibarı oluşturmak, geliştirmek ve var olan itibarı korumak açısından önemli bir role sahip. Çünkü günümüzde işletme başarısında sadece kalite, hizmet, fiyat, yarar gibi geleneksel faktörler değil, aynı zamanda işletme uygulamaları, çalışan davranışı, toplumsal sorumluluk, çevre gibi diğer değişkenler rol oynuyor.

Effect, kurumsal sorumluluk uygulamalarının ve mesajlarının paydaşlara ulaşması, paydaşların bu sürece dahil olmasının sağlanması, paydaş kuruma ilişkin algılamaların ve değerlendirmelerin olumlu olması açısından önemli bir görevi yerine getiriyor. Effect uzmanlığı; kurumların kültürüne uygun, uzun vadeli sürdürülebilir kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmenin yanında sunduğu kurumsal sorumluluk iletişimi ile kurum ve paydaşları arasında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları açısından köprü kurma rolü üstleniyor.