Günümüz toplumunda itibar, algı oluşumunda medya kilit role sahip. Bu nedenle medya tüm kurum ve markalar için vazgeçilmez bir paydaş olarak görülmeli. Müşterilerine stratejik medya iletişimi yönetimi sunan Effect, kurumların iletişim hedefleri doğrultusunda medya ile ilişkileri planlar. Kurumların, markaların iletişim hedefleri doğrultusunda, kamuoyuna doğru ve sürekli olarak medya üzerinden ulaşmasına yardımcı olur. Bu anlamda Stratejik Medya Planlamaları ile iletişimde sürekliliği sağlar.

Stratejik Medya Planlamaları; 3 aylık dönemler için, kurumun gerçekleştireceği basın toplantıları, özel röportajlar, bültenler ve diğer basın ilişkileri araçlarını içerir.