Sürdürülebilir kalkınma, yaşanabilir bir dünya için değişmez prensiplerden biri haline geldi. Kurumların, şirketlerin yönetim politikalarına; sürdürülebilir kalkınmayı yerleştirmeleri, dünyanın geleceği için artık bir zorunluluk.

Sürdürülebilir kalkınmanın, daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve anlaşılabilmesi ise ancak iletişimle mümkün. Toplumsal ve çevresel konular ile ilgili farkındalığın artırılabilmesi, davranış ve hayat biçimlerinde değişikliklere sebep olabilmek, toplumun farklı kesimleri arasındaki sorunların çözülebilmesi için doğru iletişim yöntemlerinin kullanılması lazım. Yaratılan değişime ilişkin farkındalığın artırılması için de sürdürülebilir bir iletişim politikasına ihtiyaç var.

Sürdürülebilirlikte ana konu olarak görülse de sağlık, istihdam, refah, ev hayatı ya da kişisel gelişim ile güçlü ilişki kurulması ve bu noktada etkin iletişim politikası izlenmesi kurumları, şirketleri bir değil bir kaç adım öne çıkarıyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımını iletişim stratejilerinin odağına koyan Effect, hedef kitlenin doğru belirlenmesi; mesaj içeriği, iletişim kanalları ve iletişim kampanyalarının belirlenen hedef kitleye uygun olması noktasında kurumlara, şirketlere etkin sürdürülebilirlik iletişimi danışmanlığı sunuyor. Effect, iletişim danışmanlığının yanı sıra farkındalığın gelişimine ciddi katkılar sunan raporlamalarla da sürdürülebilir kalkınmanın geniş kitleler tarafından benimsenmesi için çalışıyor.