Kurumsal İletişim

İnsanların, kurumların, markaların en değerli varlığı itibardır. Bir toplumda itibar kazananlar o toplumu yönlendirme, daha çok iş kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme fırsatları yakalar. Kurumun ne olduğuna ilişkin tüm paydaşlara önemli bilgiler veren itibar, rakipler tarafından kolayca taklit edilememesi nedeniyle de avantajlar sağlıyor. Bu anlamda dün olduğu gibi bugün de kurumların yönetmesi gereken en asli işlerinin başında itibar geliyor. Tabii kaplumbağa hızıyla kazanılabilen itibarın, jet hızıyla kaybedilebildiği unutulmamalı. Detaylı bilgi için; Kurumsal İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Sürdürülebilirlik İletişimi

Sürdürülebilir kalkınma, yaşanabilir bir dünya için değişmez prensiplerden biri haline geldi. Kurumların, şirketlerin yönetim politikalarına; sürdürülebilir kalkınmayı yerleştirmeleri, dünyanın geleceği için artık bir zorunluluk.

Sürdürülebilir kalkınmanın, daha fazla kişi tarafından bilinmesi ve anlaşılabilmesi ise ancak iletişimle mümkün. Detaylı bilgi için; Sürdürülebilirlik İletişimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Kurumsal Sorumluluk İletişimi

Kurumsal itibar; bir kurumun tüm çalışmalarının sonucu olarak oluşuyor. Bu bağlamda kurumsal itibar oluşturan bileşenlerin en önemlilerinden biri olan kurumsal sosyal sorumluluk; kurumsal itibarı oluşturmak, geliştirmek ve var olan itibarı korumak açısından önemli bir role sahip. Çünkü günümüzde işletme başarısında sadece kalite, hizmet, fiyat, yarar gibi geleneksel faktörler değil, aynı zamanda işletme uygulamaları, çalışan davranışı, toplumsal sorumluluk, çevre gibi diğer değişkenler rol oynuyor. Detaylı bilgi için; Kurumsal Sorumluluk İletişimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Finansal İletişim

Sermaye piyasaları aracılığı ile fon sağlayan veya doğrudan hisse senetleri borsalarda işlem gören ya da bu hedefte olan şirketlerin, finansal hedef kitleleriyle ilişkilerini konu alan özel bir halkla ilişkiler alanıdır. Şirketlerin finansal çevreleriyle kurdukları iletişim; basın ve finansal aktörlerle ilişkiler üzerinden yürütülür. Finansal paydaşlara işletmeleri değerlendirmede kullanılabilecek nitelikli bilginin ulaştırılması, yatırımcı ilişkileri ve finansal iletişimin temelini oluşturur.Detaylı bilgi için; Finansal İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Medya İletişimi

Günümüz toplumunda itibar, algı oluşumunda medya kilit role sahip. Bu nedenle medya tüm kurum ve markalar için vazgeçilmez bir paydaş olarak görülmeli. Müşterilerine stratejik medya iletişim yönetimi sunan Effect, kurumların iletişim hedefleri doğrultusunda medya ile ilişkileri planlar.Detaylı bilgi için; Medya İletişimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Sosyal Medya İletişimi

Effect, sosyal medya iletişimi alanında sahip olduğu deneyimi, temsilcisi olduğu Burson Marsteller’ın sosyal medya markası Burson Digital’in birikimiyle birleştirerek oluşturduğu Effect Digital markasıyla hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için; Sosyal Medya İletişimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.